Menü

GONDOLATAIM A COACHINGRÓL


A változás erejére építve, a konkrét cselekvésekre aktivizál és motivál a coaching.

 

A megdolgozott sikereket elért cégek rendkívüli vezetői és követői sikeres coachingot érdemelnek


A coaching partner személyisége, tudása és élettapasztalata teremti meg a coach kísérésével a folyamat csodáját. Az Ön személyes értékei, érzelmi kincsei, tudásai, és átélt tapasztalásai adnak kiváló alapot ennek a sikerre ítélt együttműködési formának.  A coaching cél-, eredmény- és megoldás-orientált folyamatkísérés, az adott vezető vagy team számára, figyelembe véve a környezeti függőségeket, kölcsönhatásokat is. Támogatja és segíti a szakembereket szakmai szerepükben, így a professzionális és rugalmas vezetői személyiségnek egy kölcsönös folyamatban történő kialakítása a célja. Ezt olyan módon teszi, hogy a hangsúlyt az erősségekre és a fejlődési tartalékokra helyezi, nem pedig a hiányosságokra.

 

Én a szupervíziót és a szupervízió szemléletű coachingot ajánlom. 

Jelentkezés


A coaching és a személyes tartalom


A coaching felfedezésében aktívan résztvevő, a folyamatban elkötelezett partner (vezető, menedzser, vállalkozó, team-tag) tölti meg személyes tartalommal. A tudás korában az értelmet kutató és kereső, hivatását, szakmáját fontosnak tartó 21. századi ember komplex és izgalmas fejlesztési és támogató filozófiája és tanulási rendszere. A hivatásban, szakmában tevékenykedő embernek a mindennapokban átélt és megélt egyéni történeteire épít. Ezeknek a személyes történeteknek a feldolgozásával lendít tovább elakadásokon, mutat példát Önmagának és másoknak. 

A sikerek újra átélésével párhuzamosan feltárulnak, megerősödnek a belső tartalékok is.  A szupervízió szemléletű coaching ötvözi e két csodálatos munkaforma minden előnyét.  A már tudott dolgokat is feltárja és erősíti a coaching, ami alapja lehet az új tudások befogadásának, az új ötleteknek és új utaknak. A coaching a reális mából indul ki, és a teremtő, reálisan innovatív jövő felé halad.  Én coachként sokféle elgondolással bírok. Nincs két egyforma kérdésem és megközelítési módom. 

 

A siker nem rutin kérdéseEgy izgalmas szellemi úton kísér végig a coach, amely adott időtartamra szól (folyamat), viszont egy életen keresztül hatást gyakorolhat. 

A coaching partnerem felismeri és alkalmazza az új tudásokat azokból a tapasztalatokból, amit a közös munkában átélt. A szupervizor-coach kérdez, inspirál, facilitál, ismét kérdez, tükröt tart.
Azért kérdez, hogy a kérdezettek új dolgokat tudjanak meg magukról. A legjobb, legőszintébb kérdések, a legjobb időben és a legjobb helyen.

Ott és akkor az „itt és most” erejével dolgozunk. Ez a coaching hitvallásom lényege.
A szupervízió szemléletű coaching egy különleges lehetőség, amiből a legtöbbet lehet kihozni, majd átadni a tudást. Élni kell vele. 

 

Mitől működik? 


Alapos folyamat, van idő átélni, megélni az új tudást. Tervezetten 5-20 ülésből áll egy coaching folyamat. Állapot és igényfeltáró találkozással indítunk.
A folyamat lezárása után 2-3 hónappal ingyenes utókövető ülés választható.

A coaching folyamatban változatos és sokrétű eszközzel és technikával dolgozom. Személyre és szervezetre alkalmazott coaching modellekkel és módszertanokkal. 

 

Megtisztelő kérdése esetén forduljon hozzám bizalommal.